Försäljningsvillkor

All handel och verksamhet inom denna webbshop följer svensk lagstiftning.

 1. Allmänna villkor
 2. Hur betalar jag?
 3. Leveranser
 4. Hur gör jag om jag måste reklamera en produkt?
 5. Transportskador?
 6. Hur mycket kostar frakten?
 7. Ångerrätt och Öppet köp
 8. Pris
 9. Leveransförseningar
 10. Skadat gods
 11. Återbetalningar
 12. Reservationer
 13. Force Majeur
 14. GDPR

1. Allmänna villkor

Vid beställning träffas avtal om köp först när Sportjouren AB bekräftat beställningen genom en leveransbekräftelse. En orderbekräftelse genereras automatiskt.
Om leveranstid ändras i beställningen kommer kunden att meddelas om detta snarast möjligt. 
Sportjouren AB har ägande och återtaganderätt till samtliga produkter tills dess att fullständig betalning har erlagts från kund.
För att handla hos oss måste du vara 18 år fyllda.

Sportjouren AB förbehåller sig rätten att göra en enklarare skuldförfrågan hos Kronofogdemyndigheten. Detta syns ej i några register och skall ej jämnställas med en kreditupplysning.
Endast i särskilda fall kan det bli aktuellt med en komplett kreditupplysning. Då hör vi av oss till Er innan och kollar så det är ok från Er sida.
Ni får givetvis höra av er om ni har några frågor kring detta.

2. Hur betalar jag?

Faktura med 10 dagar netto från fakturadatum, om annat ej är överrenskommet.
Vid försenad betalning debiteras en påminnelseavgift på 60:-.
Påminnelsen kommer som en separat faktura (e-post).
Efter 10 dagar och betalning inte inkommit, går ärendet vidare till inkasso och de kostnader det innebär för 
Sportjouren AB debiteras kunden.
Sportjouren AB skickar faktura på e-post. Enkelt, smidigt och bra för miljön.
Ibland kan den hamna i mappen skräppost. Så håll koll på Er mailbox.
Önskas pappersfaktura tillkommer faktureringsavgift 45:-.
Det går även bra att betala med Swish till nummer. 123 690 6556.

För paket som inte löses ut förbehåller sig Sportjouren AB rätten att debitera kunden kostnaderna för frakt och returfrakt samt en hanteringskostnad på 300:-.

3. Leveranser

Vår leveranstid är 5-7 arbetsdagar från beställningsdatum.
Paketen levereras av DHL till en service point i närheten av din adress du uppgav.
F
ör spårning av paket. På ditt ordererkännande står ett sändningsnummer.
Skriv in det på DHL´s sida. Klicka här för att komma till DHL´s sida.

4. Hur gör jag om jag måste reklamera en produkt?

Om du vill reklamera en skadad eller felaktig produkt skall du kontakta oss via e-post eller telefon inom en vecka. Vi har telefontid mellan 8-16. Spara alltid emballage, originalkartong och betalningsbekräftelsen.
Om du ska skicka tillbaka en skadad vara till oss gör du det enklast i det emballage och förpackning som den skickades ut i. Sportjouren AB följer konsumentköplagen vilket innebär 36 månaders reklamationsrätt. Reklamationsrätten täcker endast ursprungliga fel, dvs fel som fanns i varan vid leverans. Detta gäller inte i de fall då vi ej kan hitta något fel på produkten eller då du orsakat skadan själv. Vanligt slitage ersätts ej.

5. Transportskador?

Tillsammans med våra fraktpartners står vi för transportrisken dvs. risken för att varan skadas eller kommer bort under transporten från vårt lager till dig.
Du och transportföretaget står för risken vid eventuell retur till oss.

6. Hur mycket kostar frakten?

En fraktkostnad tillkommer på priset.
139:- inom Sverige, oavsett hur mycket Ni handlar.
Om man inte hämtar ut sina varor på Service Point inom rätt tid.

Så åker Sportjouren AB på en leveransförhinders kostnad. Den kommer Sportjouren AB att debitera kunden.
Varorna skickas då tillbaka till oss. Ska vi skicka en gång till dig, blir det en ny fraktkostnad.

7. Ångerrätt och Öppet köp

Enligt Distansavtalslagen har du som kund rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar efter det att du har tagit emot varan och utan speciell anledning. Vid utnyttjande av Ångerrätt/ Öppet köp betalar kunden för frakten tillbaka till Sportjouren AB. Ångerrätt och Öppet köp gäller inte då varor inte kan återlämnas i omonterat, obrukat och oskadat skick. Gäller heller inte klippt metervara. Om du får hem en vara som är felaktig eller felexpedierad, betalar vi givetvis returfrakten. Kontakta oss så kommer vi överens om hur ersättning för returen ska betalas till dig.

8. Pris

I priserna ingår moms med 25% Vid bekräftad beställning, kan priserna endast ändras av omständigheter som Sportjouren AB inte råder över. Till exempel väsentligt ändrade råvarupriser, valutaförändringar eller ändrad moms.
Inga expeditionskostnader tillkommer.

9. Leveransförseningar

Ibland uppstår leveransförseningar utom vår kontroll. Det kan t.ex. ske då en leverantör inte kan fullfölja sina leveransförpliktelser mot oss. Om det inträffar frånsäger vi oss ersättningsansvar till kunden för den skada som förseningen åstadkommit.
Du kan lita på att vi alltid meddelar dig om leveranser drar ut på tiden.

10. Skadat gods

När du tar emot din vara är det viktigt att du omedelbart besiktigar paketet. Skulle emballaget och innehållet vara skadat så meddelar du detta till ditt postcenter eller direkt till transportören. Spara alltid den bekräftelse du får på att ditt gods är skadat.
Vi är tacksamma om du meddelar oss snarast om det inträffar.

Dock senast inom en vecka. Se kontakta oss.

11. Återbetalningar

Återbetalningar sker till ditt bankkonto eller det sätt som kunden föreslår. Återbetalningen sker inom 5 arbetsdagar från att vi har mottagit och godkänt din retur.

12. Reservationer

Vi reserverar oss för ändringar i priser till följd av stora prisavvikelser från våra leverantörer.
Felskrivningar av Sportjouren AB eller våra leverantörer.
Eller andra fel som ligger utanför vår kontroll.

Läs mer om oförutsedda händelser under Force Majeur nedan.

13. Force Majeur

I händelse av krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighets beslut och jämförbara händelser utanför vår kontroll vilka ej skäligen kunnat förutses, och påverkar ingångna avtal samt utfästelser från vår sida, som gör att vi ej kan hålla nämnda avtal/utfästelse, skall utgöra grund till att vi befrias från våra förpliktelser att fullgöra nämnda avtal. Nedan följer länkar till Konsumentverket och ARN där du kan läsa mer detaljerat om Konsumentköplagen och Distansavtalslagen mm. Vid en eventuell tvist följer vi alltid ARN:s rekommendationer.

http://www.konsumentverket.se/
http://www.arn.se/

14. GDPR


Vad är GDPR?

General Data Protection Regulation, på svenska ”Allmänna dataskyddsförordningen” är en ny EU-förordning som ska stärka skyddet av personuppgifter för privatpersoner i hela EU. Kortfattat innebär GDPR att den som samlar in personuppgifter måste få ett tydligt samtycke från personen vars uppgifter samlas in. Det måste framgå vad uppgifterna ska användas till och man ska när som helst kunna dra tillbaka sitt samtycke.

Det innebär att det inte längre blir tillåtet att samla in personuppgifter för att i hemlighet sälja till tredje part.
Du får inte heller samla in en massa persondata utan att säga vad den ska användas till.

Som EU-medborgare får man genom GDPR också stärkt ”rätt att bli bortglömd” på nätet.
Att alltså kunna begära att personuppgifter man lämnat ut raderas. 
Självklart gäller GDPR för alla typer av insamling av personuppgifter, inte bara på internet eller digitalt.

Har man inte handlat hos oss på 2 år. Så raderar vi dessa kunder vid kommande årsskift.
Dock sparar vi kunder som vill ha nyhetsbrev av oss.

Som personuppgifter räknas bland annat:
- Namn
- Mailadress
- Telefonnummer
- Adress
- IP-nummer (om detta är kopplat till en individ)

När du klickar i och godkänner Sportjourens köpvillkor.
Så godkänner du även att vi sparar uppgifter om dig.

Sportjouren kommer ALDRIG att sälja dessa uppgifter vidare till tredje part.
Varför sparas dessa uppgifter? För att underlätta vid framtida köp.
Vill du efter ett köp att vi tar bort dina uppgifter. Skicka ett mail till oss så löser vi det.