Retur/byten

Sportjouren AB Följer Konusmentverkets rekommendationer:
http://www.konsumentverket.se/lagar/ 


Reklamation 
Sportjouren AB garanterar att de varor du beställt är felfria vid leveransen. Skulle du få en defekt eller fellevererad vara ska du kontakta Kundtjänst så snart som möjligt, dock senast inom 14 dagar.
Kundtjänst tar emot din felanmälan. Skicka tillbaka varan* i det skick som den mottogs åtföljd av en skade- eller felanmälan, så får du en felfri respektive rätt vara. Den fellevererade varan skall vara i oanvänt skick. Returnera varan tillsammans med fakturan (eller en kopia av denna).
Fyll i orsaken till returen på fakturans baksida! 


OBS! Innan du returnerar defekt/fellevererad vara måste du kontakta Kundtjänst för att få reklamationen godkänd. Modifierad vara kommer EJ godkännas i ett reklamationsärende.

Ansvaret för fel i beställd vara är begränsat till vad nu angivits. 

Ångerrätt 
Genom att handla hos oss förpliktigar vi oss till att ni har ångerrätt på 2 veckor från det ni tagit emot varan. Dock inkluderas ej fraktkostnader. Returneras varan i trasigt emballage dras omedelbart 50 kronor för anskaffning av nytt emballage. Även på er faller en förpliktelse att inom tid kontakta oss och att ni även erkänner denna förpliktelse innan ni handlar av oss. I annat fall bör ni handla på annat inköpsställe.
Enligt konsumentlagen 2000:274 § 14.3 gäller inte ångerrätten om varan pga sin beskaffenhet inte kan återlämnas eller som snabbt kan försämras eller bli för gammal (använda varor återtages alltså inte). 

Lagval 
Tvist enligt dessa villkor skall avgöras enligt svensk lag. 

* Varan innefattar dels produkten ni beställt samt emballage